Zastępstwa

Okres: 06.03.2023 (pon.) - 10.03.2023 (pt.)

Dzień: 06.03.2023 (pon.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
2Wiśniewska Elżbieta4aPlastyka14Górska Edyta
5Wiśniewska Elżbieta4aPrzyroda14Wiśniewski Tomasz
6Wiśniewska Elżbieta4aPrzyroda14Wiśniewski Tomasz
Dzień: 07.03.2023 (wt.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1Wiśniewska Elżbieta7aZajęcia z wychowawcą16Mroczkowska Wioleta
3Wiśniewska Elżbieta5aPlastyka19Górska Edyta
4Wiśniewska Elżbieta7aBiologia19Wojciechowska Agnieszka
5Wiśniewska Elżbieta4a|TReligia9Czollek Anna
6Wiśniewska Elżbieta6aBiologia18Wojciechowska Agnieszka
1Wiśniewski Tomasz5a|DZWychowanie fizyczneUczniowie przychodzą później
1Wiśniewski Tomasz6a|DZWychowanie fizyczneUczniowie przychodzą później
2Wiśniewski Tomasz5a|DZWychowanie fizyczneUczniowie przychodzą później
2Wiśniewski Tomasz6a|DZWychowanie fizyczneUczniowie przychodzą później
4Wiśniewski Tomasz2aWychowanie fizyczne 1-3Drożdżowska Bożena
5Wiśniewski Tomasz2aWychowanie fizyczne 1-3Drożdżowska Bożena
Dzień: 08.03.2023 (śr.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
4Gołębiowska Anna4aMatematyka14Buhl Iwona
7Gołębiowska Anna8aWiedza o społeczeństwie19Uczniowie zwolnieni do domu
8Gołębiowska Anna8aWiedza o społeczeństwie19Uczniowie zwolnieni do domu
3Wiśniewska Elżbieta5a|TReligia18Zarzycki Leszek
4Wiśniewska Elżbieta5a|TReligia18Zarzycki Leszek
5Wiśniewska Elżbieta6aReligia18Zarzycki Leszek
6Wiśniewska Elżbieta4a|TReligia9Czollek Anna
7Wiśniewska Elżbieta2a|TReligia10Czollek AnnaLekcja przeniesiona na lekcję 5
8Wiśniewska Elżbieta7aBiologia14Wojciechowska Agnieszka
9Wiśniewska Elżbieta7aPlastykaGórska EdytaLekcja przeniesiona na lekcję 3
Dzień: 09.03.2023 (czw.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1Czollek Anna1aEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
2Czollek Anna1aEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
3Czollek Anna1aEdukacja muzyczna9Kramarz Jadwiga
4Czollek Anna1aEdukacja plastyczna9Drożdżowska Bożena
5Czollek Anna1aWychowanie fizyczne 1-3Drożdżowska Bożena
2Wiśniewska Elżbieta3a|TReligia15Zarzycki Leszek
3Wiśniewska Elżbieta3a|TReligia15Zarzycki Leszek
4Wiśniewska Elżbieta6a|TReligia7Zarzycki Leszek
6Wiśniewska Elżbieta5aBiologia19Wojciechowska Agnieszka
7Wiśniewska Elżbieta6aPlastyka16Górska Edyta
7Wiśniewski Tomasz7a|DZWychowanie fizyczneUczniowie zwolnieni do domu
7Wiśniewski Tomasz8a|DZWychowanie fizyczneUczniowie zwolnieni do domu
8Wiśniewski Tomasz7a|DZWychowanie fizyczneUczniowie zwolnieni do domu
8Wiśniewski Tomasz8a|DZWychowanie fizyczneUczniowie zwolnieni do domu
Dzień: 10.03.2023 (pt.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
3Czollek Anna1aEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
4Czollek Anna1aEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
1Wiśniewska Elżbieta1a|TEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
2Wiśniewska Elżbieta1a|TEdukacja wczesnoszkolna9Kramarz Jadwiga
5Wiśniewska Elżbieta2a|TZajęcia opiekuńcze10Kramarz Jadwiga
6Wiśniewska Elżbieta2aEdukacja muzyczna10Kramarz JadwigaLekcja przeniesiona na czwartek na lekcję 4