logo org pngSzanowni Państwo,

Poniżej znajdują dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do szkoły.

logo org pngCo zrobić jak nam zaginęła lub zniszczyła się legitymacja szkolna?

1. Wypełnić wniosek w wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

2. Wpłacić na konto podane na wniosku kwotę 9 zł.

3. Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty i zdjęciem złożyć w sekretariacie szkoły

logo org pngOgólne Warunki Ubezpieczenia NNW Szkolne - rok szkolny 2023/2024

logo org pngProgram Wychowawczo-Profilaktyczny Publocznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach