Historia szkoły w Chrząstowicach sięga II poł. XVIII wieku. Trzy sąsiadujące ze sobą wioski tj. Dębie, Dębska Kuźnia i Chrząstowice uzyskały zgodę władz pruskich na budowę wspólnej szkoły. Najszybciej budulec zgromadziło Dębie i tam miała powstać szkoła. Mieszkańcy Chrząstowice nie zgodzili się na uczęszczanie ich dzieci do dębskiej szkoły i postarali się o pozwolenie na utworzenie szkoły u siebie. Taką zgodę otrzymali w 1770 roku. Zatrudnili nauczyciela, a lekcje odbywały się w wynajmowanych u gospodarzy izbach. W 1770 roku szkoła liczyła 13 uczniów. Prawie sto lat później w 1867 roku jednoklasowa szkoła miała już 114 uczniów.
Pierwszy budynek szkolny zbudowano w 1881 roku, obecnie mieści się w nim klasztor. Służył uczniom niespełna 50 lat, tj. do 1930 r. Wówczas oddano do użytku nową szkołę w miejscu, w którym mieści się do chwili obecnej.
Z kronik i zapisów archiwalnych znani są niektórzy nauczyciele. Do 1830 r. (od kiedy nie wiadomo) nauczycielem był Franz Centner. W roku 1864 objął posadę Franz Schubert, po nim Johann Maushagen jako kierownik szkoły. Do 1945 roku uczyli następujący nauczyciele: Zimmer, Winkler, Piwko, Jakob Hadulla, Fechtner, Ochlast, Himmel, panna Klein, panna Stolka.
W latach 1923 - 1925 istniała w Chrząstowicach szkoła polska założona przez Antoniego Pawletę. Języka polskiego uczył niemiecki nauczyciel - Winkler.
W czasie wojny szkoła nie ucierpiała. Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się jednak z opóźnieniem, a w ławkach zasiadły dzieci nie tylko urodzone w Chrząstowicach, ale i te, które po wojnie wraz z rodzicami lub opiekunami zamieszkały w naszej wsi.
W latach 50 -tych Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach została 7 - klasową szkołą zbiorczą dla dzieci z Chrząstowic, Suchego Boru i Lędzin. W 1954 roku 15 września został oddany do użytku drugi budynek szkolny. W ten sposób szkoła otrzymała dwie izby lekcyjne, kancelarię i mieszkania nauczycielskie. Obecnie mieszczą się w nim tylko mieszkania.
Rozbudowa właściwego budynku szkolnego nastąpiła w latach 1970-1973 powiększono również boisko szkolne. 20 października 1973 roku nastapiło uroczyste otwarcie rozbudowanej Zbiorczej Szkoły Gminnej i nadanie jej imienia Stanisława Staszica.
W latach 1945 - 2002 kierownikami, później dyrektorami szkoły byli: Aleksander Muszyński, Tadeusz Buczek, Eliasz Obruniak, Anatol Buczek, Teresa Bożyczko, Bolesław Kulpa, Irena Wieczorek, Iwona Knuter-Suszczyńska, Krystyna Talaga, Irena Łysy -Cichon.