Całkowity koszt programu wyniósł 5000 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 4000 zł. Wkład własny: 1000 zł. Zakupiono 279 książek.


W kwietniu zebrano propozycje książek wśród uczniów naszej szkoły. Na szkolnym korytarzu został wywieszony plakat, na którym uczniowie wpisywali samodzielnie propozycje książek, które powinny wzbogacić księgozbiór szkolnej biblioteki. W ramach zajęć świetlicowych i „Klubu przyjaciół książki” zostały przeprowadzone rozmowy z dziećmi na temat ciekawych książek i nowości, które pojawiły się w księgarniach internetowych. Następnie zbierano propozycje wśród rodziców podczas spotkań z rodzicami oraz za pomocą e-dziennika. W ten sposób powstała lista książek planowanych do zakupu. W zakupach uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych (pozycje z dużą czcionką oraz większą ilością dużych, kolorowych ilustracji). Zakupiono publikacje przydatne do prowadzenia biblioterapii, poruszające problemy tolerancji, akceptacji, poszanowania uczuć i niesienia pomocy innym. Zakupiono pozycje książkowe z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego, poruszające problem opieki nad zwierzętami. Jak również pozycje dotyczące historii Polski XX wieku.


Szkoła współpracowała z biblioteką gminną w Chrząstowicach jak również z biblioteką pedagogiczną w Opolu. Współpraca obejmowała analizę i wymianę doświadczeń w kwestii zdobywania informacji na temat nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Konsultowanie planowanych zakupów książek. Udział uczniów szkoły w zajęciach czytelniczych organizowanych przez gminną bibliotekę publiczną. Jak również przekaz informacji na temat działań czytelniczych.


W ramach projektu czytelnictwo było promowane poprzez:

1. Konkurs plastyczny dla wszystkich klas: „Ilustracja do ulubionej książki”. Wszystkie prace były starannie i estetycznie wykonane, dlatego wszystkim uczestnikom zostały wręczone nagrody książkowe, zakupione w ramach NPRC. Ilustracje zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
2. Wystawy książek o tematyce historycznej i podróżniczej.(zdjęcia)
3. Wystawa nowości czytelniczych między innymi : ”Opowieści o tym co w życiu ważne„ M. Michalaka.
4. Gazetki promocyjne o wybitnych autorach książek młodzieżowych i dziecięcych.
5. Zajęcia czytelnicze – codzienne czytanie książek przez nauczyciela bibliotekarza.
6. Gazetki na temat czytania i zalet książek.

 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

7. Lekcje biblioteczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach- udział pierwszaków w zajęciach poświęconych empatii i tolerancji. Teatrzyk ,,kamizhibai" pt. ,,Podspodek' przybliżył im temat inności i tego co czuć mogą inni.
 • 02
 • 04

Projekty przeprowadzone w ramach NPRC:

1. „W świecie Cudaczka Wyśmiewaczka”- Uczniowie kl. I poznali niektóre opowiadania z książki „Cudaczek- Wyśmiewaczek”. Podsumowaniem poznanych treści, było wykonanie kukiełki głównego bohatera oraz zabawy z wykorzystaniem elementów teatralnych. Opowiadanie czytały uczennice kl. VII.

 • 01
 • 02
 • 03

2. „W świecie baśni i bajek Andersena” – w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć świetlicowych- „Klubu przyjaciół książki” uczniowie przez kilka tygodni poznawali fundamentalne dla rozwoju emocjonalnego dzieci baśnie H.Ch. Andersena, następnie wykonywali ilustracje odnoszące się do poznanych treści. Efekt prac został zaprezentowany ogółowi społeczności szkolnej.
 • 01
 • 02
 • 03

3. „Polskie miasta w baśni i legendzie”- kl. III poznała pojęcie "Legenda". Uczniowie na zajęciach edukacyjnych wykonywali albumy z ilustracjami do wybranych utworów.
 • 01
 • 02
 • 03

4. "Odkrywamy świat komiksów" Uczniowie kl. IV poznawali budowę komiksów, jego elementów. Następnie tworzyli własne komiksy do fragmentu ulubionej książki.
5. „ Lubię czytać bo…” Zadaniem uczniów kl. V było napisanie (komputerowo) kilkuzdaniowej wypowiedzi zachęcającej do czytania książek. Książki zostały ukazane jako lekarstwo na nudę i smutki, zdobywanie wiedzy o sobie i o świecie, w którym żyjemy. Prezentacja na forum klasy. Prace zostały zebrane i wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
6. „Biblioteka ważna sprawa, do każdego coś przemawia„ W ramach NPRC uczniowie klasy 6 na zajęciach informatycznych z wykorzystaniem narzędzi programu Word stworzyli wierszyki i rymowanki promujące czytelnictwo i bibliotekę szkolną. Przewodnim hasłem było: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”. Prace zostały zebrane i przedstawione ogółowi społeczności szkolnej.
7. "Tę książkę polecam, warto ją przeczytać" – Zadaniem uczniów kl. VII było zrecenzowanie wybranej książki, zakupionej w ramach projektu NPRC i przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej opis, charakterystykę czy najpiękniejsze ilustracje przeczytanej pozycji. Część uczniów zaprezentowała swoje prace w ramach ćwiczeń związanych z kształceniem kompetencji autoprezentacji i wystąpień publicznych.
8. „Świat Małego Księcia” Zadaniem uczniów kl. VIII było wykonanie prezentacji mieszkańców poszczególnych planet. Następnie uczniowie mogli się wcielić w rolę Małego Księcia lub róży przeprowadzając dyskusje: „Gdybym był Małym Księciem”…., „Gdybym była różą…” Rozbudzenie wśród uczniów kreatywności i wyobraźni.
9. „Czytamy dzieciom”. Projekt zainspirowany pozycją książkową Marka Michalaka pt. „Opowieści o tym, co w życiu jest ważne”. W ramach projektu przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń spotykali się z uczniami, podczas których czytali fragment książki M. Michalaka zakupionej w ramach NPRC oraz prowadzili rozmowy i zajęcia warsztatowe na ich temat. (15.11 23r. p. Irena Łysy-Cichon, 23.11.23 r.- Wójt Gminy Chrząstowice, 29.11.23 r.- Strażak)
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

10. „ Magiczny bal” Projekt czytelniczy połączony z balem. Uczniowie klas młodszych przez kilka tygodni poznawali ponadczasowe postacie z bajek i legend. Następnie wykonywali elementy strojów utożsamianych z bohaterami, w które byli przebrani na zabawie tanecznej. Uczniowie podczas balu dokonywali prezentacji ulubionej postaci oraz wskazywali najbardziej charakterystyczne atrybuty wybranego bohatera. W trakcie tejże zabawy zorganizowane były również quizy, gry i zabawy podczas których uczniowie rozpoznawali bohaterów baśni i bajek.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Przeprowadzenie akcji czytelniczych

- „10 minut czytania, a 5 minut opowiadania”. W październiku, który był miesiącem bibliotek szkolnych w ramach NPRC uczniowie klas IV-VIII na zajęciach z wychowawcą, poświęcali czas na czytanie swojej ulubionej książki, a następnie opowiadali o niej.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

- „Przeczytam wam ciekawą książkę”- organizacja spotkań podczas których starsi uczniowie prowadzili spotkania czytelnicze z młodszymi kolegami z klas I-III.

 • 01
 • 02
 • 03

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książęk na przerwach oraz na wakacje i ferie.

Dzięki programowi biblioteka wzbogaciła księgozbiór. Działania w ramach programu skutecznie podniosły czytelnictwo. Uczniowie mają możliwość swobodnego korzystania z księgozbioru, dzięki polityce tzw. „otwartych drzwi”. Dzieci i młodzież mają możliwość samodzielnego korzystania ze zbiorów. Coraz częściej potrafią określić swoje preferencje czytelnicze i wskazać pozycje lub tematykę, która ich interesuje. Szkolna biblioteka jest również miejscem, gdzie uczniowie spędzają swój czas wolny (np. kiedy oczekują na autobus szkolny, lub gdy zaczynają lekcje później) czytając, oglądając książki i czasopisma, tocząc rozmowy oraz wymieniając się poglądami na temat przeczytanych treści.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04