Szkolne Koło Wolontariatu angażuje młodzież szkolną do niesienia świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym poprzez rozwijanie postawy otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych. Nasza pomoc trafia zarówno do uczniów naszej szkoły, mieszkańców naszej gminy jak i osób z terenu kraju i zagranicy.

 

W ubiegłych latach zaangażowaliśmy się we współpracę i pomoc takich instytucjom jak :
Hospicjum Betania w Opolu,
Domem Matki i Dziecka w Opolu,
Caritas Diecezji Opolskiej,
MONAR w Zbick
 

 

                                                                                betania 2022    caritas 2022    monar

  

Jeżeli masz w sobie empatię i chęć niesienia pomocy innym- Zapraszamy!