logo org png

 

Zakończyliśmy rekrutację do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie dzieci, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zostali przyjęci.

Szczegółowa lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8.03.24 zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. Komisja sprawdziła wymogi formalne wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy na rok szkolny 2024/2025.

Wpłynęło 25 wniosków. Wszystkie zostały złożone prawidłowo.
Postanowiono zakwalifikować wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Szkoły.
Szczegółowa lista kandydatów do przyjęcia została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

Do 18.03.24 prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły (druk dostępny jest poniżej oraz w zakładce Dokumenty szkolne -> Druki zapisu dziecka do szkoły).

19.03.24 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do klasy I.
Do 24.05.24 można składać wnioski o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 824.2024 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice informujemy, iż rozpoczynamy nabór do SZKOŁY na rok szkolny 2024/25.

Od 12 do 29 lutego można składać wnioski rekrutacyjne do I klasy.

Rodzice dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach (Chrząstowice, Lędziny, Niwki, Zbicko) wypełniają druk „Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej”.  Wszyscy pozostali wypełniają druk „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”.

Wnioski można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub wysłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

12.02.2024 - 29.02.2024 - Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 08.03.2024 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.03.2024 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 18.03.2024 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19.03.2024 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

Druki zapisu dziecka do szkoły:

Zarządzenie Wójta Gminy Chrząstowice

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej