Regulamin „Szczęśliwego Numerka”
szczesliwy numerek 20221.Kazdego dnia przed rozpoczęciem pierwszej lekcji odbywa się losowanie "Szczęśliwego Numerka"
2. Uczeń, którego numer w dzienniku jest identyczny z wylosowaną w danym dniu liczbą może zrezygnować z odpowiedzi ustnej w czasie lekcji. W przypadku zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów jest zobowiązany do ich napisania.
3. "Szczęśliwy Numerek" jest losowany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a w przypadku jego nieobecności przez któregoś z pozostałych jego członków.
4. Losowanie musi odbywać się w obecności nauczyciela.
5. W przypadku trafienia Jokera losowane będą dwie liczby.
6. Litera i Joker mogą być wylosowane tylko jeden raz w tygodniu.