logo org png

Przypominamy rodzicom uczniów zakwalifikowanych do I klasy w naszej szkole o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do szkoły w terminie do dnia 16 marca br.

 

W dniu 7.03.23 zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Komisja sprawdziła wymogi formalne wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy na rok szkolny 2023/2024. Wpłynęło 21 wniosków. Wszystkie zostały złożone prawidłowo.
Postanowiono przyjąć wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Szkoły.
Szczegółowa lista została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

Do 25.05.23 można składać wnioski o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

Plik do pobrania:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1